Инапласт, София - Сенници
сенници Софияначало - Инапласт, Софияпродукти - дограма, щори, сеннициуслуги - дограма, зимни градинигалерия - PVC дограма, AL дограма, Щори, Мрежи и аксесоари, Сенниципромоции - AL дограма, PVC дограмаконтакти - Инапласт, Софиясенници
 
Ветроупорни завеси

Ветроупорните завеси са произведени от прозрачен PVC материал (кристал), кантирани странично със синтетичен PVC промазан брезент в предварително избран цвят. Те имат за цел да ограничат капризите на времето за определена площ. Материалът, от който се изработват е PVC фолио със стандартна дебелина 0,6 мм, 0,8 мм. При употребата на по-малка дебелина се намалява и здравината на фолиото и обратното, колкото е по-голяма дебелината, толкова е намалена пластичността при навиване. Това води до пречупване и прегъване на PVC плата. Кристалът се състои от чисто, прозрачно PVC. По тази причина при срязване и разпъване се разкъсва лесно. Това се избягва чрез използването на кантове от синтетичен брезент по цялата периферия на ветроупорните завеси.

Ветроупорна завеса „ Кристал“ - с манивела

При този модел завеса, PVC плата се навива на алиминиева ролка, а задвижването се извършва само ръчно с манивела. Защитните завеси създават комфортна обстановка за всяко отворено помещение.

ветроупорни завеси

Ветроупорна завеса кристал „Ридо“ – касетъчен

Кристал Ридо е вертикална ветроупорна завеса от прозрачен PVC плат. Този модел завеси са много подходящи за открити заведемия и други помещения, нуждаещи се от временно ограничаване на климатичните условия. Както и при модела „Кристал“, плата се навива на ролка и се прибира в алуминиева касета, като защитава материята от влиянието на околната среда. При този модел завеса, плата се движи с помоща на алуминиеви водачи, които осигуряват цялостна здравина на конструкцията при вятър. В основният си вариант задвижването е ръчно с манивела, но за по-голямо удобство може да се постави и специален мотор.

ветроупорна завеса - София

Инструкции за експлоатация

При влошени климатични условия е необходимо завесите да бъдат закопчани от всички страни или да бъдат навити и прибрани в горната им част. Не трябва да се позволява свободното развяване на завесата. Материалът, от който са произведени е PVC. Той се изменя при температура над 45 градуса и се топи при 70 градуса. Завесите не трябва да се излагат на високо топлинно въздействие. Не подлагайте завесите на разтягане, разрязване и прегъване. Не третирайте плата с химически препарати.

Гаранция на изделията

- Ветроупорна завеса „Кристал“ и „Ридо“ – 24 месеца

Гаранцията покрива всякакви дефекти, възникнали в резултат на материалите и изработката. Гаранцията за електромоторите и автоматиката отпада при повреда в електрическата инсталация, подаване на неправилно напрежение и късо съединение. При установяването на гаранционен дефект от наша страна, се подменя повредената част за сметка на „Инапласт“ ООД. Не се приемат рекламации при нарушена цялост или деформация на завесите от разрязване, от топлинно или химическо въздействие, при несъобразено от страна на клиента отношение към продукта, по време на влошени климатични условия.

При възникването на такава или подобна ситуация, е възможно извършването на ремонт на завесите, но само и единствено за сметка на клиента.

 

     Инапласт, София - ветроупорни завеси

   
 

 

        сенник

        сенник тераса

        сенник открито

        сенници

        сенници

       сенници